0907 913 396

Macbook Air 2015

8.900.000

Macbook Air 2015

Màu : vàng

Tình Trạng : mới 99%

RAM: 8 GB 1600MHz DDR3

Ổ cứng : SSD 256GB

Màn hình: 12 inch RETINA

RAM: 8 GB 1600MHz DDR3

CPU : intel core M