0907 913 396

Latitude E6440

5.200.000

Cấu hình  Dell Latitude E6440

+CPU : Core i7 4610M CPU @ 3.0GHz (4 CPUs), ~3.0GHz

+RAM : 8GB, DDR3 (2 khe)

+Ổ CỨNG : SSD 256GB (Truy suất cực nhanh )

+MÀN HÌNH : 14.0 Inch

+CARD ĐỒ HỌA : Intel HD Graphics 4600

+ PIN : Good ( chạy từ 3 tới 5 tiếng )