0907 913 396

Minitab – Download và hướng dẫn cài đặt

Minitab là một trong những chương trình phân tích thống kê và kiểm soát chất lượng nổi tiếng nhất, đây thực sự là phiên bản nhỏ hơn, đơn giản hơn của phần mềm OMNITAB. Phần mềm Mini-Tab là một công cụ tốt cho phương pháp quản lý Six Sigma để tạo ra sự thay đổi chất lượng trong tổ chức và có khả năng xử lý, tính toán, phân tích, báo cáo và các công cụ thống kê toàn diện khác. Sự sẵn có của kiểm soát quá trình thống kê (SPC) và kiểm soát chất lượng thống kê (SQC) trong việc sử dụng dễ dàng và dễ dàng phần mềm này đã khiến nó trở thành một trong những chương trình kiểm soát thống kê phổ biến nhất trong ngành.

Phần mềm thống kê Minitab là gói lý tưởng cho Six Sigma và các dự án cải tiến chất lượng khác. Từ Kiểm soát quy trình thống kê đến Thiết kế thử nghiệm, nó cung cấp cho bạn các phương pháp bạn cần để thực hiện mọi giai đoạn của dự án chất lượng của bạn, cùng với các tính năng như StatGuide và ReportPad giúp bạn hiểu và truyền đạt kết quả của mình. Không có gói nào chính xác hơn, đáng tin cậy hoặc dễ sử dụng. Ngoài sức mạnh thống kê nhiều hơn so với bản phát hành trước đây của chúng tôi, MINITAB cung cấp nhiều tính năng mới thú vị như: Công cụ đồ họa mới mạnh mẽ mang lại kết quả hấp dẫn mang lại cái nhìn sâu sắc về dữ liệu của bạn Một phương pháp dễ dàng để tạo, chỉnh sửa và cập nhật biểu đồ Khả năng tùy biến các menu và thanh công cụ của bạn, do đó bạn có thể thoải mái truy cập vào những phương pháp bạn sử dụng nhiều nhất.

 • Người dùng thân thiện, môi trường đơn giản và dễ dàng
 • Nhập dữ liệu dễ dàng từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như phần mềm và loại cơ sở dữ liệu Excel
 • Sự tồn tại của một bộ công cụ thống kê đầy đủ như thống kê mô tả, kiểm tra giả thuyết, kiểm tra bình thường và khoảng tin cậy
 • Xác định các biến và xác định mối quan hệ giữa bản chất của các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Sử dụng phương pháp đồ họa để hiển thị và mô tả dữ liệu
 • Tôi sợ các loại bảng và biểu đồ kiểm soát chất lượng thống kê khác nhau, chẳng hạn như trình tự, nguyên nhân và kết quả, Pareto, Ishikawa hoặc xương cá, nhiều biến số, biểu đồ đối xứng
 • Phân tích nâng cao và đa biến
 • Ước tính tuổi thọ của sản phẩm bằng nhiều công cụ phân tích
 • Tính toán và xác định hệ số tương quan giữa các biến khác nhau
 • Thực hiện phân tích chuỗi thời gian và thực hiện các mô hình ARMA và ARIMA
 • Dự đoán dựa trên hồi quy tuyến tính hoặc hồi quy tuyến tính và chuỗi thời gian
 • Có công cụ phân tích hệ thống đo lường
 • Mô phỏng dữ liệu ngẫu nhiên hoặc ngẫu nhiên dựa trên các bản phân phối khác nhau
 • Ước tính điểm / khoảng
 • Thực hiện các thử nghiệm không theo quy chuẩn với các thành phần và phân phối không xác định
 • Phối hợp và giao tiếp với cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu.

Kích thước: 281 MB
Link tải Google drive: DOWNLOAD

 • Cài đặt, cứ Next liên tiếp là được

 

 • Nếu yêu cầu cài đặt Visual C++ như hình dưới thì ta cài đặt nó

 

 • Ở bước License chọn trial như hình dưới

 

 • Sau khi cài xong, chép 2 file Mtb và Authentication.dll trong thư mục ….. vào C:\Program Files\Minitab\Minitab 21\
 • Xong