0907 913 396

Hysys V10

Hysys V10

Aspen One Suite 10

AspenONE Suite 10

Aspen One Suite 10 là một ứng dụng rất tiện dụng giúp mở rộng phạm vi tối ưu hóa trong toàn bộ thiết kế, vận hành cũng như bảo trì. Ứng dụng này đã đưa ra nhiều cải tiến mới như Aspen Edge Connect, thu thập dữ liệu từ nhiều tài sản khác nhau, làm sạch nó để phân tích với thiết bị xử lý cạnh.

Nó đã có một Đào tạo vận hành Aspen mới sẽ tận dụng lợi thế của vòng đời mô hình động hoàn chỉnh để triển khai thuyết bất khả tri của DCS. Nó có tính năng Plant Data, bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách kết nối để tạo dữ liệu cũng như điều chỉnh trực tiếp trong môi trường Aspen HYSYS hoặc Aspen Plus.

Với mô hình hàng loạt aspenONE Suite 10 trở nên rất dễ dàng và mô hình hóa hàng loạt bên trong Aspen Plus v10 có thể giúp bạn thiết kế cũng như tối ưu hóa các quy trình để giảm thời gian chu kỳ lô và tối ưu hóa các điều kiện cho chất lượng sản phẩm. Nó cũng đã có một phiên bản HTML5 mới, được thiết kế lại hoàn toàn cũng như phiên bản HTML5 hiện đại hóa của Dự báo hợp tác và khả năng lập lịch trình polyme trong Trình lập lịch trình nhà máy Aspen.

Tính năng Aspen One Suite 10

 • Một ứng dụng rất tiện dụng giúp mở rộng phạm vi tối ưu hóa trong toàn bộ thiết kế, vận hành cũng như bảo trì.
 • Got Aspen Edge Connect thu thập dữ liệu từ nhiều tài sản khác nhau, xóa dữ liệu để phân tích với thiết bị xử lý cạnh.
 • Có một Đào tạo vận hành Aspen mới sẽ tận dụng lợi thế của vòng đời mô hình động hoàn chỉnh để triển khai thuyết bất khả tri DCS.
 • Có tính năng Plant Data, bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách kết nối để trồng dữ liệu và cân chỉnh trực tiếp trong môi trường Aspen HYSYS hoặc Aspen Plus.
 • Với aspenone Suite 10 mô hình hàng loạt trở nên rất dễ dàng.
 • Có thể giúp bạn thiết kế cũng như tối ưu hóa các quy trình để giảm thời gian chu kỳ hàng loạt và tối ưu hóa các điều kiện cho chất lượng sản phẩm.
 • Có một phiên bản HTML5 mới, được thiết kế lại hoàn toàn cũng như phiên bản HTML5 hiện đại hóa của Dự báo hợp tác và khả năng lập lịch trình polyme trong Trình lập lịch trình nhà máy Aspen.

Cấu hình Aspen One Suite 10

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 2 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: 14 GB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: PENTIUM IV 1.8Ghz

Download aspenONE Suite 10 Full Cr@ck

AspenONE Suite 10

Download: Here!!!!!!

Pass: 123

Bộ aspenONE Suite 10 gồm các phần mềm

 • AspenONE Engineering v10
 • Aspen Capital Cost Estimator V10
 • Aspen In-Plant Cost Estimator V10
 • Aspen Process Economic Analyzer V10
 • Aspen HYSYS V10
 • Aspen Energy Analyzer V10
 • Aspen Flare System Analyzer V10
 • Aspen Properties Desktop V10
 • Aspen Solubility Modeler V10
 • Aspen Plus V10
 • Aspen Plus V10
 • Aspen Plus Dynamics V10
 • Aspen Adsorption V10
 • Aspen Batch Modeler V10
 • Aspen Batch Process Developer V10
 • Aspen Chromatography V10
 • Aspen Custom Modeler V10
 • Aspen Model Runner V10
 • Aspen Utilities Planner V10
 • ….v.v

Hướng dẫn cài đặt aspenONE Suite 10

 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Tắt mạng internet
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Cài đặt Sentinel RMS License Manager 8.5.1
 • Tạo System Variables với LSHOST=Your Computer Name 
  • Chuột phải vào biểu tượng This PC chọn Properties >> Advanced system settings
  • Chọn Enviroment Variables >> System Variables >> New và điền vào
  • Variables Name = LSHOST;  Variables value = Your Computer Name 
 • Vào folder Sentinel.RMS.8.5.1.Server\Tools chạy file WlmAdmin.exe với Run as Administrator
 • Chọn Subnet Servers >> ấn chuột phải Your Computer Name >> Add Feature >> From a file >> To Server và chọn đường dẫn đến file aspenv10.slf đợi 1 lúc để add key
 • Chuột phải chọn Mount file aspenONE_V10.iso chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong là xài thôi
 • Xem video test chi tiết Windows 10 – 64bit